Blog

Tex Plastics – Plastik Enjeksiyon Firması Enerji Tasarruf Çalışması

Plastik Enjeksiyon firması, Tex Plastics, Eniscope çözümünün kolay kullanımı ile binlerce Pound tasarruf etti. Çözümü Detayları Projenin önceliği tüketim seviyelerinin ölçümü ve yönetimi olduğu için tesiste öncelikle 3 adet Eniscope montajı yapıldı, ve bir kaç hafta içinde Virtual Energy Management (VEM) ekibi havalandırma ve klima sistemlerinde önemli kayıpları, ve enerji yoğun ısıtma soğutma ekipmanlarının dur-kalk fonksiyonları sırasında gereksiz olarak yarattığı enerji israfını tespit etti. Yapay zeka tabanlı Best.Energy analiz araçlarını tesisteki Eniscope’lardan artık gerçek zamanlı akan verilerle eşleştirerek ekipmanın boş zaman dilimleri anlık olarakanaliz edilebilir hale gelmiş oluyordu. Bu sayede de haftanın 7 günü enerji kayıplarının tespiti mümkün hale geldi.…

ENERJİ İZLEMENİN ÖNEMİ

Enerjinin sınırlı bir kaynak olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, enerji verimliliği ve tasarrufu giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada, enerji izleme ve raporlama süreçleri, işletmelerin ve bireylerin enerji kullanımını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Enerji izleme, mevcut enerji tüketimini detaylı bir şekilde analiz etme imkânı sunar. Bu veriler sayesinde, enerji israfının nerede ve nasıl gerçekleştiğini belirleyerek, verimliliği artırmak için doğru adımlar atılabilir. Örneğin, belirli bir süre zarfında yoğun enerji tüketimi olan saatler belirlenip, bu dönemlerde tüketimi azaltıcı önlemler alınabilir. Enerji tüketiminin izlenmesi ve raporlanması, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur. İsrafın önlenmesi ve verimliliğin…

Sera Gazı Emisyonları: Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik Hedefleri

Günümüzde, küresel çevre sorunları giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu sorunlardan biri de sera gazı emisyonlarıdır. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmek ve harekete geçmek, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratma hedefi açısından hayati öneme sahiptir. Karbon Ayak İzi Nedir? Karbon ayak izi, bireylerin, kurumların veya ürünlerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarını ölçen bir kavramdır. Bu gazlar, özellikle karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksitler (NOx) gibi gazlar, fosil yakıtların yakılması, endüstriyel süreçler, tarım ve ormancılık gibi faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Karbon ayak izi hesaplamaları, kişisel, kurumsal ve ürünsel düzeyde yapılarak hangi alanlarda daha…

Hava Kirliliği

Bu hafta blog yazımızda, hava kirliliğinin çevre, sağlık ve ekonomi üzerindeki görmezden gelinemeyecek etkilerine odaklanıyoruz. Hava Kirliliği ve Sağlığımız Hava kirliliği günümüzde dünya genelinde ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir. Sanayileşme, ulaşım ve enerji üretimi gibi insan etkinliklerinin artmasıyla birlikte atmosferdeki kirleticiler de katlanarak artmaktadır. Özellikle kentsel bölgelerde yoğunlaşan hava kirliliği, insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Partikül madde, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi kirleticiler, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer rahatsızlıkları, hatta bazı kanser türlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, hava kirliliği ile mücadele, toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Hava Kirliliğinin Ekonomi ve Çevre Üzerindeki Etkileri Hava…

Süpermarket Vaka Analizi / 7-ELEVEN (Malezya)

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Best.Energy çözümü Eniscope sistemine güveniyor. Dünya genelindeki tüm market zincirlerinde olduğu gibi 7-Eleven (Malezya) da iki ana sorunla karşı karşıyaydı. Enerji kayıplarını açıkça belirleyebilmek için tam ve gerçek zamanlı enerji görünürlüğü eksikliği. İsrafı azaltmak! Kapanmalar veya aksaklıklar olmadan sürekli ve güvenilir bir şekilde enerji tasarrufu sağlayabileceği teknolojik altyapı eksikliği. 7-Eleven neden Enisope’a güvendi? Dünyanın diğer bölgelerinde ve Starbucks, McDonald’s, KFC ve Walmart gibi büyük kurumsal markalarla zaten kullanılan Eniscope enerji izleme sisteminin bu duruma mükemmel uyum sağlayacağını biliyordu. Bu cihaz, müşteri deneyimini kesintiye uğratmadan kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kurulabilir. Bir kez yerleştirildikten sonra,…

Temiz Geleceğe İnovatif Adımlar

Temiz enerji dönüşümü, dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli adımlardan biridir. Bu dönüşümde, yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir rol oynamaktadır. Bu noktada, rüzgar enerjisi sektörü, temiz enerji üretimi ve karbon azaltma hedeflerine ulaşmada önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgar enerjisi, doğal bir kaynak olan rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek temiz elektrik üretimine katkıda bulunur. Rüzgar türbinleri, yüksekliklerdeki rüzgar akışını kullanarak dönen kanatlarıyla elektrik üretir. Bu süreç, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltırken çevreye zarar veren sera gazı emisyonlarını da önemli ölçüde azaltır,sürdürülebilirlik açısından birçok avantaj sunar. Rüzgar enerjisi kaynakları sonsuzdur ve yenilenebilirdir, yani tükenmezler. Ayrıca, rüzgar enerjisi üretimi sırasında sera…

Best Enerji Türkiye Partneri Net Enerji

Best Enerji’nin ilk ve tek Türkiye Partneri Net Enerji’dir. Eniskope Air Sense Eniscope Air Suite serimizin en yeni üyelerinden biri olan Air Sense ile tanışın! Bu gerçekten eşi benzeri olmayan bir teknolojidir ve büyük değer potansiyeline sahip gerçek zamanlı bir çevresel sensör olarak tek başına durmaktadır – bu, yalnızca personel için çalışma koşullarını ve hava kalitesini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarır, gerçek bir kazan-kazan! Air suite serimizdeki her ürün, WiFi’ye ihtiyaç duymadan RF iletişimi kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için güvenilir bir LoRa ağı ile tam donanımlı olarak…

Bilinçli Su Tüketimi

Çevre bilinci, günümüzde giderek daha fazla insanın farkına vardığı ve önemini anladığı bir başlık olmuştur. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle hareket ettiğimizde su, bilinçli kullanmamız gereken en büyük kaynaktır. Bu yazıda, çevre bilinci açısından su tüketimi konusunu ele alacağız ve suyun önemini anlatacağız. Dünya nüfusu hızla artarken, su kaynakları giderek kısıtlı hale geliyor. Tatlı su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği ve su kirliliği gibi faktörler su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Bu nedenle, suyun sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Her bireyin günlük yaşamında su tüketimini yönetmesi, çevre bilincinin temel bir unsuru haline…

Tekstil Sektöründe Enerji Yönetimi

Tekstil, dünya genelinde büyük bir ekonomik öneme sahip olan ve sürekli olarak gelişen bir sektördür. Ancak, tekstil işletmeleri, yoğun bir şekilde elektrik enerjisi tüketen endüstriler arasında yer almaktadır. Bu durum, tekstil sektörünün enerji maliyetlerini artırırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından da endişe verici sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, enerji tasarrufu ve verimliliği tekstil sektöründe önemli bir konu haline gelmektedir. Tekstil sektöründeki işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketimidir. İşletmeler, büyük ölçekli üretim makineleri, aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi bir dizi elektrikle çalışan ekipman kullanmaktadır. Bu durum, elektrik faturalarının yükselmesine ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla…

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Günümüzde enerji talebinin hızla artmasıyla birlikte kömür bazlı elektrik üretimi, çevre kirliliği sorununu derinleştiren bir faktör olarak boy göstermektedir. Termik santraller linyit kömürünün çıkarılmasından, yakılan kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı birçok işlemle önemli çevre kirliliği oluşturdukları gibi bu kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir. Kömürün yakılması sırasında ortaya çıkan gazlar ve partiküller, atmosfere büyük miktarda kirleticilerin salınımına neden olur. En önemli kirleticiler arasında sülfür dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO) ve partikül madde bulunur. Bu kirleticiler, hava kalitesini olumsuz etkileyerek solunum problemleri, astım ve diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sülfür dioksit…