Kategori: Sürdürülebilirlik

Sera Gazı Emisyonları: Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik Hedefleri

Günümüzde, küresel çevre sorunları giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu sorunlardan biri de sera gazı emisyonlarıdır. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmek ve harekete geçmek, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratma hedefi açısından hayati öneme sahiptir. Karbon Ayak İzi Nedir? Karbon ayak izi, bireylerin, kurumların veya ürünlerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarını ölçen bir kavramdır. Bu gazlar, özellikle karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksitler (NOx) gibi gazlar, fosil yakıtların yakılması, endüstriyel süreçler, tarım ve ormancılık gibi faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Karbon ayak izi hesaplamaları, kişisel, kurumsal ve ürünsel düzeyde yapılarak hangi alanlarda daha…