Blog

Süpermarket Vaka Analizi / Meny & Spar

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Eniscope sistemine güveniyor. İskandinav süpermarketleri Meny ve Spar kapsamlı enerji analizinden faydalanıyor. Türkiye’deki tek temsilcisi olduğumuz Best.Energy ürünleri ve sistemleri toplamda 151 süpermarkete (70 Meny & 81 SPAR) bu çalışmayla öncü olmuştur – market profillerine baktığımızda: yılda toplamda 60 milyon kWh’in üzerinde enerji tüketimi ve her bir şube için toplamda yıllık 150.000-450.000 ABD doları arasında elektrik faturasına sahiptir. Karşılaşılan ana sorunlar arasında; şubelerin tümü için entegre enerji yönetim anlayışının olmaması, enerji tüketim miktarlarını ekipman düzeyinde görüntüleyememek, yeni teknolojilerin işe yarayıp yaramadığını görebilmek ve sürdürülebilirlik politikaları yer almaktaydı. Ekipman kurulumu ve analizler sonucunda; sadece tek…

Fast Food Sektöründe Enerji Yönetimi

Fast food sektörü, hızlı servis ve lezzetli yiyeceklerle tanınan bir endüstri olmasının yanı sıra, enerji tüketimi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Enerji tasarrufu, hem işletmelerin karlılığını artırırken hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Bu blog yazısında, fast food sektöründe enerji tüketimi ve nasıl enerji tasarrufu sağlanabileceği konularını ele alacağız. 1 Enerji Tüketimi: Fast food restoranları, genellikle yoğun bir enerji tüketimine sahiptir. Mutfak ekipmanları, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi unsurlar enerji tüketimini artırır. Önemli derecede enerji tüketen kızartma makinaları yüksek sıcaklıklara ulaşan ve sürekli olarak çalışan cihazlardır. Bu nedenle, işletmelerin enerji tüketimini anlaması ve azaltma stratejileri geliştirmesi…

Enerji Tasarrufu Adımları

Enerji tasarrufu, her geçen gün daha fazla önem taşıyan konular arasında kendine yer bulmaktadır. Dünya nüfusu hızla artarken, enerji talebi de aynı oranda artmakta bununla birlikte doğal kaynaklarımız azalmaktadır. Bu nedenle, enerjinin daha bilinçli kullanımı, hem çevresel hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Ulusal Enerji Ajansı (IEA), Küresel Enerji Krizi Yaşarken Enerji Tasarrufu için Uygulanabilecek 7 Adım’ı şu şekilde özetlemiştir; 1) Isıtıcılarınızın sıcaklığını yalnızca 1 °C düşürerek %7 enerji tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz. 2) Su ısıtıcılarınızın sıcaklığını düşürerek %8 oranında enerji faturalarınızı azaltabilirsiniz. 3)Yalıtım, evinizin enerji verimliliği için önemlidir. Yalıtımı kontrol ederek, evinizin enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilirsiniz. 4) Enerji tasarruflu ampuller…

Plastik Atık Yönetimi

Günümüzde dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki artışla birlikte, plastik tüketimi de artmaktadır. Plastik atıkların doğaya atılması, doğal yaşamı tehdit etmekte ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple büyük önem taşıyan plastik atık yönetimi, plastik atıkların toplanması, geri dönüşümü ve doğru şekilde bertaraf edilmesini kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için, tüm toplumun katılımı gerekmektedir. İlk adım, plastik atıkların toplanmasıdır. Bu süreç, atık toplama şirketleri ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilir. Atık toplama kampanyaları ve bilgilendirme çalışmaları, plastik atıkların evlerde, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda doğru şekilde ayrıştırılmasını teşvik eder. Bu sayede geri dönüşüm süreci daha etkili hale…

Okullarda Enerji Yönetimi

Okullarda en çok enerji tüketen birimler, çoğunlukla ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile elektronik cihazlar ve ekipmanlardır. Ayrıca, laboratuvarlar, spor salonları ve yemekhane gibi özel amaçlı alanlar da önemli enerji tüketicileridir. Isıtma ve havalandırma sistemleri, okulların enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan birimlerdir. Kış aylarında okul binalarının ısınması için gereken enerji miktarı oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, okullarda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin düzenli bakımı ve kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca, bu sistemlerin modern ve enerji verimli ekipmanlarla değiştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayabilir. Aydınlatma sistemleri de enerji tüketiminde önemli bir yer tutar. Okulların aydınlatma sistemleri, özellikle gün ışığından yeterince yararlanmadıkları durumlarda enerji tüketimini…

Elektronik Atık Yönetimi

Tabiat ve insan arasındaki dengenin günümüzde giderek bozulduğuna şahit olmaktayız. Sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı, doğal kaynakların azalmasına, çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine neden oluyor. Dolayısıyla bu durum herkesi çevre konusunda daha duyarlı bir pencereden bakmaya yönlendiriyor. Çevre boyutu, sadece doğal kaynakların korunması ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili olmayıp, aynı zamanda insanların doğal çevre ile etkileşimlerini de kapsamaktadır. Günümüzde her alanda hayatımızı kolaylaştıran elektronik cihazlarımızın atık durumuna geldiğinde hepimizin bildiği gibi toprak, su ve hava kirliliğine neden olduğu aynı zamanda insan sağlığını da olumsuz yönde etkilediği tartışılmaz bir gerçektir. Biz bu yazımızda elektronik atıkların çevreye zararlarına karşılık yapabileceklerimizle ilgili…

Plastik Sektöründe Enerji Verimliliği

Plastik ve plastik ürünlerin üretimi küresel ölçekte ivme kazanarak artmakta, plastik sektörü gün geçtikçe daha da büyümektedir. Bununla birlikte sektörün büyümesi, enerji tüketimi ve çevre üzerindeki etkilerin de artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, diğer endüstriler gibi plastik sektörü için de enerji verimliliği konusu büyük önem taşımaktadır. Plastik üretiminde enerji verimliliği, hem çevre dostu bir üretim süreci sağlamaya hem de üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Peki, plastik sektöründe enerji verimliliği nasıl sağlanır? Öncelikle, plastik üretiminde kullanılan makinelerin enerji verimli olması gerekmektedir. Enerji verimli makineler, daha az enerji tüketir ve daha az karbondioksit salınımı yapar. Bu nedenle, plastik üretiminde kullanılan makinelerin düzenli…

Binalarda Akıllı Çözümlerle Enerji Tasarrufu

Binalarda enerji verimliliği, günümüzde giderek artan enerji tüketimine karşı çevresel ve ekonomik bir çözüm olarak kabul edilmektedir. Binalardaki enerji tüketimini optimize etmek için, enerji izleme ekipmanları, dijital çözümler, IoT ve otomasyon gibi teknolojiler kullanılmaktadır. IoT (Nesnelerin İnterneti), binalarda enerji verimliliğini artırmak için kullanılan akıllı cihazlar ve sensörler ağının oluşturulmasıdır. Bu cihazlar, enerji tüketimini takip etmek ve yönetmek için kullanılan sensörler, sayaçlar ve diğer cihazları içermektedir. IoT, bina sahipleri ve işletmecileri tarafından kullanılarak, enerji tüketimini yönetmek, enerji tasarrufu yapmak ve bina işletmelerini optimize etmek için kullanılmaktadır. Binalarda kullanılan otomasyon sistemleri, otomatik olarak ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer cihazlar gibi bina sistemlerini…