KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Günümüzde enerji talebinin hızla artmasıyla birlikte kömür bazlı elektrik üretimi, çevre kirliliği sorununu derinleştiren bir faktör olarak boy göstermektedir. Termik santraller linyit kömürünün çıkarılmasından, yakılan kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı birçok işlemle önemli çevre kirliliği oluşturdukları gibi bu kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir.

Kömürün yakılması sırasında ortaya çıkan gazlar ve partiküller, atmosfere büyük miktarda kirleticilerin salınımına neden olur. En önemli kirleticiler arasında sülfür dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO) ve partikül madde bulunur. Bu kirleticiler, hava kalitesini olumsuz etkileyerek solunum problemleri, astım ve diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sülfür dioksit ve azot oksitler, asit yağmurlarının oluşumuna yol açarak su ekosistemlerini etkileyebilir.

Kömür bazlı elektrik üretimi aynı zamanda küresel iklim değişikliğine de sebep olmaktadır. Kömürün yakılması sonucunda atmosfere büyük miktarda karbondioksit (CO2) gazı salınır. CO2, sera etkisi yaratır ve atmosferdeki ısınmaya katkıda bulunarak iklim değişikliğini hızlandırır. Bu da deniz seviyelerinde yükselmeye, ekstrem hava olaylarının artmasına ve ekosistemin dengesinin bozulmasına yol açar.

Çevre kirliliği sorunlarının önüne geçmek ve sürdürülebilir yönetim anlayışını benimsemek için alternatif enerji kaynaklarına geçiş önemlidir. En temiz enerji kaynağı olarak ilk etapta aklımıza Rüzgâr Tribünleri, Güneş Panelleri veya Hidroelektrik santraller gelse de en ucuz ve temiz enerji kaynağı enerji verimliliğidir. Dünya genelinde yapılan bir araştırma neticesinde enerji kayıplarının %43’ü önlenebilir enerji kayıpları olup, bu kaybın önüne geçilmesi halinde kömüre dayalı elektrik santralleriyle elde edilecek enerji kaynağından vazgeçmek mümkündür. Görselde dünya üzerinde bulunan kömürle çalışan elektrik santrallerinin dağılımını görebilirsiniz.

Enerjinizi daha verimli kullanmak, %43 önlenebilir enerji kaybınız için adım atmak ve işletmenize özel enerji çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]