Yazar: Ekin Ergun Akçınar

Tex Plastics – Plastik Enjeksiyon Firması Enerji Tasarruf Çalışması

Plastik Enjeksiyon firması, Tex Plastics, Eniscope çözümünün kolay kullanımı ile binlerce Pound tasarruf etti. Çözümü Detayları Projenin önceliği tüketim seviyelerinin ölçümü ve yönetimi olduğu için tesiste öncelikle 3 adet Eniscope montajı yapıldı, ve bir kaç hafta içinde Virtual Energy Management (VEM) ekibi havalandırma ve klima sistemlerinde önemli kayıpları, ve enerji yoğun ısıtma soğutma ekipmanlarının dur-kalk fonksiyonları sırasında gereksiz olarak yarattığı enerji israfını tespit etti. Yapay zeka tabanlı Best.Energy analiz araçlarını tesisteki Eniscope’lardan artık gerçek zamanlı akan verilerle eşleştirerek ekipmanın boş zaman dilimleri anlık olarakanaliz edilebilir hale gelmiş oluyordu. Bu sayede de haftanın 7 günü enerji kayıplarının tespiti mümkün hale geldi.…

ENERJİ İZLEMENİN ÖNEMİ

Enerjinin sınırlı bir kaynak olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, enerji verimliliği ve tasarrufu giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada, enerji izleme ve raporlama süreçleri, işletmelerin ve bireylerin enerji kullanımını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Enerji izleme, mevcut enerji tüketimini detaylı bir şekilde analiz etme imkânı sunar. Bu veriler sayesinde, enerji israfının nerede ve nasıl gerçekleştiğini belirleyerek, verimliliği artırmak için doğru adımlar atılabilir. Örneğin, belirli bir süre zarfında yoğun enerji tüketimi olan saatler belirlenip, bu dönemlerde tüketimi azaltıcı önlemler alınabilir. Enerji tüketiminin izlenmesi ve raporlanması, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur. İsrafın önlenmesi ve verimliliğin…

Sera Gazı Emisyonları: Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik Hedefleri

Günümüzde, küresel çevre sorunları giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu sorunlardan biri de sera gazı emisyonlarıdır. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmek ve harekete geçmek, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya yaratma hedefi açısından hayati öneme sahiptir. Karbon Ayak İzi Nedir? Karbon ayak izi, bireylerin, kurumların veya ürünlerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazı miktarını ölçen bir kavramdır. Bu gazlar, özellikle karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksitler (NOx) gibi gazlar, fosil yakıtların yakılması, endüstriyel süreçler, tarım ve ormancılık gibi faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Karbon ayak izi hesaplamaları, kişisel, kurumsal ve ürünsel düzeyde yapılarak hangi alanlarda daha…

Hava Kirliliği

Bu hafta blog yazımızda, hava kirliliğinin çevre, sağlık ve ekonomi üzerindeki görmezden gelinemeyecek etkilerine odaklanıyoruz. Hava Kirliliği ve Sağlığımız Hava kirliliği günümüzde dünya genelinde ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir. Sanayileşme, ulaşım ve enerji üretimi gibi insan etkinliklerinin artmasıyla birlikte atmosferdeki kirleticiler de katlanarak artmaktadır. Özellikle kentsel bölgelerde yoğunlaşan hava kirliliği, insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Partikül madde, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi kirleticiler, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer rahatsızlıkları, hatta bazı kanser türlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, hava kirliliği ile mücadele, toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahiptir. Hava Kirliliğinin Ekonomi ve Çevre Üzerindeki Etkileri Hava…

Süpermarket Vaka Analizi / 7-ELEVEN (Malezya)

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Best.Energy çözümü Eniscope sistemine güveniyor. Dünya genelindeki tüm market zincirlerinde olduğu gibi 7-Eleven (Malezya) da iki ana sorunla karşı karşıyaydı. Enerji kayıplarını açıkça belirleyebilmek için tam ve gerçek zamanlı enerji görünürlüğü eksikliği. İsrafı azaltmak! Kapanmalar veya aksaklıklar olmadan sürekli ve güvenilir bir şekilde enerji tasarrufu sağlayabileceği teknolojik altyapı eksikliği. 7-Eleven neden Enisope’a güvendi? Dünyanın diğer bölgelerinde ve Starbucks, McDonald’s, KFC ve Walmart gibi büyük kurumsal markalarla zaten kullanılan Eniscope enerji izleme sisteminin bu duruma mükemmel uyum sağlayacağını biliyordu. Bu cihaz, müşteri deneyimini kesintiye uğratmadan kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kurulabilir. Bir kez yerleştirildikten sonra,…

Bilinçli Su Tüketimi

Çevre bilinci, günümüzde giderek daha fazla insanın farkına vardığı ve önemini anladığı bir başlık olmuştur. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle hareket ettiğimizde su, bilinçli kullanmamız gereken en büyük kaynaktır. Bu yazıda, çevre bilinci açısından su tüketimi konusunu ele alacağız ve suyun önemini anlatacağız. Dünya nüfusu hızla artarken, su kaynakları giderek kısıtlı hale geliyor. Tatlı su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği ve su kirliliği gibi faktörler su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Bu nedenle, suyun sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Her bireyin günlük yaşamında su tüketimini yönetmesi, çevre bilincinin temel bir unsuru haline…

Tekstil Sektöründe Enerji Yönetimi

Tekstil, dünya genelinde büyük bir ekonomik öneme sahip olan ve sürekli olarak gelişen bir sektördür. Ancak, tekstil işletmeleri, yoğun bir şekilde elektrik enerjisi tüketen endüstriler arasında yer almaktadır. Bu durum, tekstil sektörünün enerji maliyetlerini artırırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından da endişe verici sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, enerji tasarrufu ve verimliliği tekstil sektöründe önemli bir konu haline gelmektedir. Tekstil sektöründeki işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketimidir. İşletmeler, büyük ölçekli üretim makineleri, aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi bir dizi elektrikle çalışan ekipman kullanmaktadır. Bu durum, elektrik faturalarının yükselmesine ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla…

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Günümüzde enerji talebinin hızla artmasıyla birlikte kömür bazlı elektrik üretimi, çevre kirliliği sorununu derinleştiren bir faktör olarak boy göstermektedir. Termik santraller linyit kömürünün çıkarılmasından, yakılan kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı birçok işlemle önemli çevre kirliliği oluşturdukları gibi bu kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir. Kömürün yakılması sırasında ortaya çıkan gazlar ve partiküller, atmosfere büyük miktarda kirleticilerin salınımına neden olur. En önemli kirleticiler arasında sülfür dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO) ve partikül madde bulunur. Bu kirleticiler, hava kalitesini olumsuz etkileyerek solunum problemleri, astım ve diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sülfür dioksit…

Süpermarket Vaka Analizi / Meny & Spar

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Eniscope sistemine güveniyor. İskandinav süpermarketleri Meny ve Spar kapsamlı enerji analizinden faydalanıyor. Türkiye’deki tek temsilcisi olduğumuz Best.Energy ürünleri ve sistemleri toplamda 151 süpermarkete (70 Meny & 81 SPAR) bu çalışmayla öncü olmuştur – market profillerine baktığımızda: yılda toplamda 60 milyon kWh’in üzerinde enerji tüketimi ve her bir şube için toplamda yıllık 150.000-450.000 ABD doları arasında elektrik faturasına sahiptir. Karşılaşılan ana sorunlar arasında; şubelerin tümü için entegre enerji yönetim anlayışının olmaması, enerji tüketim miktarlarını ekipman düzeyinde görüntüleyememek, yeni teknolojilerin işe yarayıp yaramadığını görebilmek ve sürdürülebilirlik politikaları yer almaktaydı. Ekipman kurulumu ve analizler sonucunda; sadece tek…

Enerji Tasarrufu Adımları

Enerji tasarrufu, her geçen gün daha fazla önem taşıyan konular arasında kendine yer bulmaktadır. Dünya nüfusu hızla artarken, enerji talebi de aynı oranda artmakta bununla birlikte doğal kaynaklarımız azalmaktadır. Bu nedenle, enerjinin daha bilinçli kullanımı, hem çevresel hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Ulusal Enerji Ajansı (IEA), Küresel Enerji Krizi Yaşarken Enerji Tasarrufu için Uygulanabilecek 7 Adım’ı şu şekilde özetlemiştir; 1) Isıtıcılarınızın sıcaklığını yalnızca 1 °C düşürerek %7 enerji tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz. 2) Su ısıtıcılarınızın sıcaklığını düşürerek %8 oranında enerji faturalarınızı azaltabilirsiniz. 3)Yalıtım, evinizin enerji verimliliği için önemlidir. Yalıtımı kontrol ederek, evinizin enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilirsiniz. 4) Enerji tasarruflu ampuller…