Kategori: Enerji Verimliliği

Net Enerji izleme ve enerji verimliliği

ENERJİ İZLEMENİN ÖNEMİ

Enerjinin sınırlı bir kaynak olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, enerji verimliliği ve tasarrufu giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada, enerji izleme ve raporlama süreçleri, işletmelerin ve bireylerin enerji kullanımını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Enerji izleme, mevcut enerji tüketimini detaylı bir şekilde analiz etme imkânı sunar. Bu veriler sayesinde, enerji israfının nerede ve nasıl gerçekleştiğini belirleyerek, verimliliği artırmak için doğru adımlar atılabilir. Örneğin, belirli bir süre zarfında yoğun enerji tüketimi olan saatler belirlenip, bu dönemlerde tüketimi azaltıcı önlemler alınabilir. Enerji tüketiminin izlenmesi ve raporlanması, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur. İsrafın önlenmesi ve verimliliğin…

Best Enerji Türkiye Partneri Net Enerji

Best Enerji’nin ilk ve tek Türkiye Partneri Net Enerji’dir. Eniskope Air Sense Eniscope Air Suite serimizin en yeni üyelerinden biri olan Air Sense ile tanışın! Bu gerçekten eşi benzeri olmayan bir teknolojidir ve büyük değer potansiyeline sahip gerçek zamanlı bir çevresel sensör olarak tek başına durmaktadır – bu, yalnızca personel için çalışma koşullarını ve hava kalitesini optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarır, gerçek bir kazan-kazan! Air suite serimizdeki her ürün, WiFi’ye ihtiyaç duymadan RF iletişimi kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için güvenilir bir LoRa ağı ile tam donanımlı olarak…

Bilinçli Su Tüketimi

Çevre bilinci, günümüzde giderek daha fazla insanın farkına vardığı ve önemini anladığı bir başlık olmuştur. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefiyle hareket ettiğimizde su, bilinçli kullanmamız gereken en büyük kaynaktır. Bu yazıda, çevre bilinci açısından su tüketimi konusunu ele alacağız ve suyun önemini anlatacağız. Dünya nüfusu hızla artarken, su kaynakları giderek kısıtlı hale geliyor. Tatlı su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği ve su kirliliği gibi faktörler su kaynaklarımızı tehdit ediyor. Bu nedenle, suyun sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Her bireyin günlük yaşamında su tüketimini yönetmesi, çevre bilincinin temel bir unsuru haline…

Tekstil Sektöründe Enerji Yönetimi

Tekstil, dünya genelinde büyük bir ekonomik öneme sahip olan ve sürekli olarak gelişen bir sektördür. Ancak, tekstil işletmeleri, yoğun bir şekilde elektrik enerjisi tüketen endüstriler arasında yer almaktadır. Bu durum, tekstil sektörünün enerji maliyetlerini artırırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından da endişe verici sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle, enerji tasarrufu ve verimliliği tekstil sektöründe önemli bir konu haline gelmektedir. Tekstil sektöründeki işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketimidir. İşletmeler, büyük ölçekli üretim makineleri, aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi bir dizi elektrikle çalışan ekipman kullanmaktadır. Bu durum, elektrik faturalarının yükselmesine ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bununla…

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Günümüzde enerji talebinin hızla artmasıyla birlikte kömür bazlı elektrik üretimi, çevre kirliliği sorununu derinleştiren bir faktör olarak boy göstermektedir. Termik santraller linyit kömürünün çıkarılmasından, yakılan kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı birçok işlemle önemli çevre kirliliği oluşturdukları gibi bu kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir. Kömürün yakılması sırasında ortaya çıkan gazlar ve partiküller, atmosfere büyük miktarda kirleticilerin salınımına neden olur. En önemli kirleticiler arasında sülfür dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO) ve partikül madde bulunur. Bu kirleticiler, hava kalitesini olumsuz etkileyerek solunum problemleri, astım ve diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, sülfür dioksit…

Süpermarket Vaka Analizi / Meny & Spar

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Eniscope sistemine güveniyor. İskandinav süpermarketleri Meny ve Spar kapsamlı enerji analizinden faydalanıyor. Türkiye’deki tek temsilcisi olduğumuz Best.Energy ürünleri ve sistemleri toplamda 151 süpermarkete (70 Meny & 81 SPAR) bu çalışmayla öncü olmuştur – market profillerine baktığımızda: yılda toplamda 60 milyon kWh’in üzerinde enerji tüketimi ve her bir şube için toplamda yıllık 150.000-450.000 ABD doları arasında elektrik faturasına sahiptir. Karşılaşılan ana sorunlar arasında; şubelerin tümü için entegre enerji yönetim anlayışının olmaması, enerji tüketim miktarlarını ekipman düzeyinde görüntüleyememek, yeni teknolojilerin işe yarayıp yaramadığını görebilmek ve sürdürülebilirlik politikaları yer almaktaydı. Ekipman kurulumu ve analizler sonucunda; sadece tek…

Fast Food Sektöründe Enerji Yönetimi

Fast food sektörü, hızlı servis ve lezzetli yiyeceklerle tanınan bir endüstri olmasının yanı sıra, enerji tüketimi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Enerji tasarrufu, hem işletmelerin karlılığını artırırken hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Bu blog yazısında, fast food sektöründe enerji tüketimi ve nasıl enerji tasarrufu sağlanabileceği konularını ele alacağız. 1 Enerji Tüketimi: Fast food restoranları, genellikle yoğun bir enerji tüketimine sahiptir. Mutfak ekipmanları, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi unsurlar enerji tüketimini artırır. Önemli derecede enerji tüketen kızartma makinaları yüksek sıcaklıklara ulaşan ve sürekli olarak çalışan cihazlardır. Bu nedenle, işletmelerin enerji tüketimini anlaması ve azaltma stratejileri geliştirmesi…

Enerji Tasarrufu Adımları

Enerji tasarrufu, her geçen gün daha fazla önem taşıyan konular arasında kendine yer bulmaktadır. Dünya nüfusu hızla artarken, enerji talebi de aynı oranda artmakta bununla birlikte doğal kaynaklarımız azalmaktadır. Bu nedenle, enerjinin daha bilinçli kullanımı, hem çevresel hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Ulusal Enerji Ajansı (IEA), Küresel Enerji Krizi Yaşarken Enerji Tasarrufu için Uygulanabilecek 7 Adım’ı şu şekilde özetlemiştir; 1) Isıtıcılarınızın sıcaklığını yalnızca 1 °C düşürerek %7 enerji tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz. 2) Su ısıtıcılarınızın sıcaklığını düşürerek %8 oranında enerji faturalarınızı azaltabilirsiniz. 3)Yalıtım, evinizin enerji verimliliği için önemlidir. Yalıtımı kontrol ederek, evinizin enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilirsiniz. 4) Enerji tasarruflu ampuller…

Plastik Atık Yönetimi

Günümüzde dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki artışla birlikte, plastik tüketimi de artmaktadır. Plastik atıkların doğaya atılması, doğal yaşamı tehdit etmekte ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple büyük önem taşıyan plastik atık yönetimi, plastik atıkların toplanması, geri dönüşümü ve doğru şekilde bertaraf edilmesini kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için, tüm toplumun katılımı gerekmektedir. İlk adım, plastik atıkların toplanmasıdır. Bu süreç, atık toplama şirketleri ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilir. Atık toplama kampanyaları ve bilgilendirme çalışmaları, plastik atıkların evlerde, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda doğru şekilde ayrıştırılmasını teşvik eder. Bu sayede geri dönüşüm süreci daha etkili hale…

Okullarda Enerji Yönetimi

Okullarda en çok enerji tüketen birimler, çoğunlukla ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile elektronik cihazlar ve ekipmanlardır. Ayrıca, laboratuvarlar, spor salonları ve yemekhane gibi özel amaçlı alanlar da önemli enerji tüketicileridir. Isıtma ve havalandırma sistemleri, okulların enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan birimlerdir. Kış aylarında okul binalarının ısınması için gereken enerji miktarı oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle, okullarda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin düzenli bakımı ve kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca, bu sistemlerin modern ve enerji verimli ekipmanlarla değiştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayabilir. Aydınlatma sistemleri de enerji tüketiminde önemli bir yer tutar. Okulların aydınlatma sistemleri, özellikle gün ışığından yeterince yararlanmadıkları durumlarda enerji tüketimini…