Etiket: Meny & Spar

Süpermarket Vaka Analizi / Meny & Spar

Süpermarket markaları proaktif enerji yönetimi için Eniscope sistemine güveniyor. İskandinav süpermarketleri Meny ve Spar kapsamlı enerji analizinden faydalanıyor. Türkiye’deki tek temsilcisi olduğumuz Best.Energy ürünleri ve sistemleri toplamda 151 süpermarkete (70 Meny & 81 SPAR) bu çalışmayla öncü olmuştur – market profillerine baktığımızda: yılda toplamda 60 milyon kWh’in üzerinde enerji tüketimi ve her bir şube için toplamda yıllık 150.000-450.000 ABD doları arasında elektrik faturasına sahiptir. Karşılaşılan ana sorunlar arasında; şubelerin tümü için entegre enerji yönetim anlayışının olmaması, enerji tüketim miktarlarını ekipman düzeyinde görüntüleyememek, yeni teknolojilerin işe yarayıp yaramadığını görebilmek ve sürdürülebilirlik politikaları yer almaktaydı. Ekipman kurulumu ve analizler sonucunda; sadece tek…